1. مواد اولیه مصرف شده در محصولات تولیدی کرداستون چه میباشد؟
  • سنگدانه های طبیعی عمل آوری شده، ماسه نوع خاصی از سیمان ورنگدانه های معدنی مواد تشکیل دهنده محصولات کف و لیکا ،رنگدانه های معدنی، الیاف ومواد شیمیایی وپلیمری مواد تشکیل دهنده محصولات نما می باشد.
 2. رنگهای بکار رفته درمحصولات کر داستون دارای چه کیفتی است؟
  • تمامی رنگهای بکار رفته منشا معدنی وطبیعی دارند وبصورت کاملا عمقی می باشد ودرمغز محصولات وجود دارند این رنگها کاملا مقاوم در برابر نورخورشید وعوامل جوی می باشد.
 3. آیا برشکاری وسوراخکاری روی این سنگها امکان پذیر است؟
  • برش وسوراخ کاری همانند سنگ های طبیعی توسط صفحه گرانیت برومته الماس امکان پذیرمیباشد ودر مراحل انجام این عملیات هیچ گونه بریدگی ولغزشی وجود ندارد
 4. نحوه نصب سنگ های کرداستون به چه شکل میباشد؟
  • عموما محصولات نما در نمای داخل با چسب کاشی، ودرنمای بیرون با استفاده از چسپ پودری ویا دوغاب ماسه وسیمان نصب میشوند .همچنین محصولات کف با ملات ماسه وسیمان وزیرسازی مناسب قابلیت اجرا دارد .جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه نصب به دستورالعمل نصب محصولات کرداستون مراجعه شود.
 5. قدرت چسپندگی عمودی(دیوار)این محصول در مقایسه با سنگ های طبیعی وسرامیک به چه شکل می باشد؟
  • بسیاری از سنگ های طبیعی بعلت منشا آهکی قدرت چسبندگی بسیار پایینی دارند واصطلاحا بدون اسکوپ قابل نصب نمی باشند وهمچنین سرامیک ها به خطر منشا رس ،قدرت چسبندگی ضعیفی دارند،علاوه برآن به دلیل این که ضریب انبساط وانقباض این محصولات با بتن پشت محصول متفاوت می باشد به مرور زمان خود را از بدنه ساختمان جدا می نمایند.اما در این سنگها وجود مواد معدنی وطبیعی وسیمان قدرت چسبندگی به دوغاب سیمان وچسب را بالا برده وبه دلیل این که ضریب انقباض وانبساط این محصولات بسیار نزدیک به بتن پشت محصول می باشد به مرور زمان از بدنه ساختمان جدا نخواهد شد.
 6. یخبندان وشرایط جوی در مناطق سردسیر چه تاثیری روی سنگهای نصب شده دارد؟
  • یخبندان وذوب در مناطق سردسیر عموما باعث ترک های موئینه وشکست وتخریب روی سنگهای طبیعی می شود در نتیجه نصب سنگ درجه 05طبیعی نما در مناطق سردسیر عموما توصیه نمی شود اما در محصولات کرداستون بعلت مقاومت دمایی بالا وتحمل یخبندان تا سانتی گراد زیر صفر (باتوجه به شرایط نصب استاندارد )براحتی می تواند درمناطق سردسیر جایگزین سنگ های طبیعی شود.
 7. لیز ولغزنده بودن سطح سنگهای کف صنعتی کرداستون در مقایسه با سرامیک ها به چه شکل می باشد؟
  • سرامیک ها داری لعاب ضدآب می باشد درنتیجه سطح بسیار لغزنده ای دارند ودرمکان های مرطوب باید کاملا با احتیاط تردد شوددر درصد دراین محصولات ،درشرایط مرطوب اصطکاک ایجاد می شود وجلوی لغزنده بودن سطح محصول را می 3صورتی که بعلت نفوذ آب گیرد.
 8. آیا برای استفاده از سنگهای کرداستون در نمای ساختمان نیاز به پوشش های رزین ولاک جهت غیرقابل نفوذ کردن سنگ 8 می باشد؟
  • دراستفاده از سنگهای نمای کرداستون جهت غیر قابل نفوذ کردن رطوبت وعدم ایجاد تیرگی درسطح سنگ از پوشش های رزین ولاک بی رنگ استفاده می شود .
 9. وزن محصولات کرداستون نسبت به سنگ های طبیعی به چه شکل می باشد؟
  • کیلوگرم 0055 باتوجه به سبک سازی صورت گرفته در تولید محصولات نمای کرداستون با حفظ استحکام جرم حجمی این محصولات کیلوگرم در هر مترمکعب میباشد سبکتر میباشد. 0055برمتر مکعب میباشد که نسبت به سنگ های طبیعی که عمدتا وزن مخصوصشان
 10. به طور خلاصه مزایای استفاده از محصولات کرداستون چه میباشد؟
  • هزینه به مراتب ارزان تر ،مقاومت دمایی ویخبندان بالا وامکان استفاده در مناطق سردسیر،تنوع ورنگ بندی بالا وامکان تعریف رنگ ،مقاومت نفوذ رطوبت بالاتر از بسیاری از سنگ های طبیعی ،نصب آسان وکم هزینه تر از سنگ های طبیعی بخشی از مزایای استفاده از محصولات کرداستون می باشد

مواد اولیه مصرف شده در محصولات تولیدی کرداستون چه میباشد؟

سنگدانه های طبیعی عمل آوری شده، ماسه نوع خاصی از سیمان ورنگدانه های معدنی مواد تشکیل دهنده محصولات کف و لیکا ،رنگدانه های معدنی، الیاف ومواد شیمیایی وپلیمری مواد تشکیل دهنده محصولات نما می باشد.


رنگهای بکار رفته درمحصولات کر داستون دارای چه کیفتی است؟

تمامی رنگهای بکار رفته منشا معدنی وطبیعی دارند وبصورت کاملا عمقی می باشد ودرمغز محصولات وجود دارند این رنگها کاملا مقاوم در برابر نورخورشید وعوامل جوی می باشد.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *